16x9 Image

Vårdsituationen på barncanceravdelningen i Lund

Barncancerfonden har gått ut med ett pressmedelande om barncancersjukvården i Sverige, där man bland annat lyfter fram problem med vårdplatser och brist på sjuksköterskor. En sådan information kan naturligtvis skapa en del oro. Med anledning av denna information har Barncancerfonden Södra intervjuat Anders Castor, sektionschef för Barncanceravdelningen i Lund.

- I Lund har vi också ett behov av att bli fler, framförallt sjuksköterskor, men problemet är större på andra centra i Sverige. För oss är problemet i nuläget att barncanceravdelningen tex har svårare att hjälpa övriga barnkliniken med sjuka barn under framförallt högsäsong, men vi tar som tidigare hand om alla barn med cancer i vårt upptagningsområde (i samarbete med hemortssjukhusen), berättar Anders Castor.

Anders berättar vidare att även om vi också tappat en del personal, så har vi en mycket duktig, hängiven och kompetent skara sjuksköterskor som möter och vårdar barnen. I nuläget har vi ingen kris vad gäller barnonkologin i Lund. Men det är viktigt hur sjukvårdsförvaltning och politiker ser om hela barnsjukvården för att situationen inte ska bli sämre. Har du barn under behandling och har frågor vänd dig till personalen på avdelningen.

 

Läs mer om läget i barncancervården här:https://www.barncancerfonden.se/press/brist-pa-sjukskoterskor-slar-hart-mot-cancerdrabbade-barn/