Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till verksamheten. Som drabbad familj får du även ta del av vårt utbud av stöd och aktiviteter.

Anmäl ert medlemskap i anmälningsformuläret. Varje familj har ett medlemskap som är kopplat till bostadsadressen. Har det drabbade barnets vårdnadshavare olika adresser tecknar varje vårdnadshavare ett familjemedlemskap.

Vi är måna om våra medlemmars integritet och hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).  Läs vår policy kring hantering av personuppgifter här.

Medlem - Familj

Familjer som har eller har haft ett sjukt barn och är bosatta på samma adress. Medlemskapet registreras på vårdndshavares namn. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Första året är kostnadsfritt.

Medlem - Ung vuxen

Drabbade unga vuxna som flyttat hemifrån kan registrera sig som enskilda medlem. Medlemsavgiften är 100 kr. Meddela kansliet när ni fyller 25 år då medlemskapet övergår till ett familjemedlemskap.

Medlem - Stöd

Mor och farförädrar, släktingar och vänner till drabbade familjer.  Vill du stödja vår verksamhet utan att ha någon egen koppling till barncancer är du också välkommen som stödmedlem. Stödmedlemsavgiften är 200 kr per år och betalas vid anmälan till PG 90 06 60-2, ange namn och stödmedlem.

Välkommen till vår förening! 

Medlemskategorier

I vårt register för vi ingen information om sjukdom eller behandlingstid. Därför efterfrågar vi ibland vilken medlemskategori ni tillhör för att göra rättvisa prioriteringar.

A-medlem: Familjer med barn under behandling + 24 månader samt familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan.

B-medlem: Familjer med barn som avslutat sin behandling och Vi-som-mist efter 24 månader och för all framtid.

C-medlem: Stödmedlemmar samt medlemmar i annan barncancerförening i Sverige.

Ansök om medlemsskap

Vid anmälan om familjemedlemskap - ange båda vårdnadshavarnas namn. Bor barnet/ungdomen på två adresser får ni anmäla ett medlemskap för varje hushåll.

Jag har läst igenom och godkänner Barncancerfonden Västras policy vid hantering av personuppgifter.
Jag har tagit del av föreningens stadgar

All information = Tidningen Barn & Cancer, nyhetsbrev och inbjudningar via e-post.